Čestní občania

Zobraziť viac

Gustav Brom

Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov , šírenie dobrého mena obce a za podiel na rozvoji kultúrneho života obce. Český džezový bigbandový kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, hráč na saxofón a klarinet a príležitostný spevák. So svojim orchestrom niekoľkokrát vystupoval v Štrbe, ku ktorej mal blízky vzťah.

Zobraziť viac

Jiří Štýbnar

Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov, šírenie dobrého mena obce a za účasť na všetkých ročníkoch Malého štrbského maratónu.

Zobraziť viac

Vdp. Gejza Findura

Za výrazný podiel pri rozvoji obce Štrba a šírenie ekumenizmu medzi jej obyvateľmi. Dlhoročný bývalý kňaz rímskokatolíckej cirkvi v našej obci. Mal výrazný podiel na vzájomnom rešpektovaní oboch cirkví, svojím kňažským pôsobením denne deklaroval myšlienky ekumenizmu. Za obdobie svojho pôsobenia v Štrbe zblížil sa s jej starosťami, problémami i radosťami, ľudským prístupom, ochotou pomôcť všetkým

Zobraziť viac

Kornel Jurčo

Za výrazný podiel na rozvoji školstva, kultúry a tradičného folklóru obce Štrba. Dlhoročný učiteľ základnej školy a neskôr jej riaditeľ. Stál pri zrode športových tried. Aktívne pracoval na rozvíjaní družobných vzťahov Štrba – Štepánkovice. Výrazný podiel mal na rozvoji kultúry, najmä folklóru, ktorý mu bol blízky. Za jeho vedenia dosiahol v našej obci výrazné úspechy.

Zobraziť viac

Vdp. Branislav Matejka

Za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a šírenie ekumenizmu. Za 41 rokov pôsobenia v Evanjelickej cirkvi a.v. v Štrbe (1961 – 2002) vychoval a ovplyvňoval mnoho generácií. Myšlienky duchovného života a bratskej spolupatričnosti oboch cirkví prenášal svojím každodenným životom a prácou.

Zobraziť viac

Jaroslav Záloha

Za výrazný podiel pri zakladaní, rozvíjaní a udržiavaní družby obcí Štrba – Štěpánkovice a upevňovaní priateľských vzťahov Čechov a Slovákov.

Zobraziť viac

Karol Polák

Za výrazný podiel na rozvoji športu a za šírenie dobrého mena podtatranskej obce Štrba.

Zobraziť viac

Ladislav Harvan

Za zásluhy o výstavbu športového areálu na Štrbskom Plese a o rozvoj lyžovania na Slovensku

Zobraziť viac

Ján Terezčák

Za zásluhy o rozvoj športového areálu na Štrbskom Plese a publikačnú činnosť o lyžovaní na Slovensku

Zobraziť viac

Karol Suchánek

Za zásluhy o rozvoj kúpeľníctva vo Vysokých Tatrách a osobitne na Štrbskom Plese

Zobraziť viac

Prof.Ing.Arch.Alfréd Piffl,CSc.

Za výrazný podiel na archeologickom výskume a zviditeľnení zaniknutej osady Šoldov

Zobraziť viac

Mgr. Alojz Chmelár

Za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a za šírenie ekumenizmu v našej obci

Zobraziť viac

Ján Šorál

Za výrazný podiel na rozvoji folklóru a školstva v našej obci.

Zobraziť viac

MUDr. Ján Zubal

Za výrazný podiel pri poskytovaní dlhoročnej zdravotnej starostlivosti v obci.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt