Gustav Brom

Za udržiavanie priateľských vzťahov Čechov a Slovákov , šírenie dobrého mena obce a za podiel na rozvoji kultúrneho života obce.

Český džezový bigbandový kapelník, dirigent, hudobný skladateľ, hráč na saxofón a klarinet a príležitostný spevák. So svojim orchestrom niekoľkokrát vystupoval v Štrbe, ku ktorej mal blízky vzťah.

* 22.5.1921
✝ 25.9.1995

Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 11. júla 1993


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt