Ján Šorál

Za výrazný podiel na rozvoji folklóru a školstva v našej obci.

* 1.1.1923
† 24.9.1989

Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 2. júna 2018 in memoriam.

Učiteľ, hudobník, kultúrny a osvetový pracovník v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa narodil 1.1.1923 vo Vrútkach.
Po skončení štúdia v roku 1943 v Spišskom Podhradí pôsobil ako učiteľ v Hybiach, Vrútkach, Čabaji, Ľubeli a opäť v Hybiach.  V roku 1953 sa s rodinou presťahoval do Štrby a začal učiť na druhom stupni základnej školy fyziku, matematiku a dielne. Celým srdcom sa venoval deťom a mládeži, a to nielen v rámci vyučovania. S ochotníkmi nacvičoval divadelné predstavenia, s ktorými vystupovali i v susedných dedinách, so žiakmi staval modely lietadiel, viedol národopisný krúžok, no najviac času a energie venoval tanečnému súboru Štrbän. Pod jeho vedením súbor dosahoval výrazné úspechy. Po víťazstvách v okresnej súťaži tvorivosti mládeže sa súbor zúčastňoval celoštátnej súťaže v Prahe, kde  sa roky umiestňoval na druhom mieste. Súbor Štrbän často vystupoval v Bratislave a v Prahe v televízii. Každoročne sa zúčastňoval na Folklórnom festivale vo Východnej. Deti so súborom precestovali takmer celé Slovensko a úspešne reprezentovali Štrbu a štrbskú mládež. –
Na rôznych podujatiach vystúpili v Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave, Košiciach, vo Vysokých Tatrách,  Strážnici a na mnohých ďalších miestach. V roku 1958 pod  vedením Jána Šorála sa súbor stal celoslovenským víťazom Jilemníckeho odznaku a v roku 1961 víťazom ústredného kola STM v Prahe. Za všetkým sa skrývala poctivá práca a skúšky po večeroch v triedach. Úzko spolupracovali aj rodičia, ktorí deťom šili kroje a od starších  zbierali a spisovali texty piesní. V súbore zo začiatku hrala cigánska hudba. Ján Šorál časom vychoval i detskú ľudovú hudbu. Odmenou Jánovi Šorálovi boli dosahované úspechy,  energia, nadšenie a radosť v očiach detí.
Do súboru postupne prichádzali noví členovia i učitelia, ktorí pomáhali Jánovi Šorálovi pri vedení súboru, napr. Jozef Janiš a Kornel Jurčo.
Ján Šorál bol aktívny aj pri rozvíjaní družby s obcou Štěpánkovice a nadväzoval priateľstvá aj prostredníctvom vystúpení so súborom Štrbän.
V roku 1963 sa Ján Šorál s rodinou presťahoval do Liptovského Hrádku. Zomrel 24.9.1989 v Liptovskom Mikuláši.

 

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt