Mgr. Alojz Chmelár

Za výrazný podiel na duchovnom rozvoji obyvateľov obce a za šírenie ekumenizmu v našej obci

* 29.10.1957

Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 21. mája 2017.

Do našej obce   prišiel  1. júla  1994.  Jeho služba prebiehala na poli duchovnom  i materiálnom.

  Po stránke duchovnej  to bola starosť o veriacich pri hlásaní Božieho slova každý deň pri bohoslužbách, pri vysluhovaní sviatostí krstu, spovede,  sobášov, birmovaní, vyučovaní náboženstva v škole, pri zaopatrovaní nemocných i ich príprave na odchod do večnosti. Bola to aj služba pochovávania zomrelých. Mal rád krížové cesty, rôzne divadlá, akadémie a iné podujatia v obci.

  Ako kňaz sa podieľal  na pokračovaní ekumenických vzťahov počas roka i vianočných sviatkov  tým, že ich organizoval  spolu s kňazom evanjelickej cirkvi  Branislavom Matejkom,  neskôr s kňazom  Stanislavom Balocom, ale aj v spolupráci s obcou.

Výzvou pre neho bola  obnova vonkajšej fasády kostola, ktorý nebol obnovený  päťdesiat  rokov a pristavenie  sakristie so sociálnymi miestnosťami.  Podieľal sa pri organizácii postavenia chrámu, ktorý slúži veriacim v Tatranskej Štrbe  i návštevníkom našej tatransko-podtatranskej obce. Pomáhal  spolu s veriacimi  na zveľaďovaní farskej budovy a jej  okolia.

Pomáhal pri riešení aktivít v obci, zúčastňoval sa obecných podujatí, mal blízko k športu, viedol krúžok stolného tenisu a volejbalu v Štrbe i Tatranskej Štrbe. Veľkou mierou sa podieľal na organizovaní  farských majálesov, ktoré sa stali tradíciou v našej obci.

Stal sa nedeliteľnou súčasťou našej obce, začlenil sa do nej  a snažil sa o jej budovanie v prospech nás všetkých.

Sám hovorí:  „Dalo sa urobiť i viac, ale to už nechávam na božie milosrdenstvo. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí mi cez tie roky prejavovali lásku svojou srdečnosťou, záujmom či inou pomocou. Štrba zostane v mojom srdci i v mojich modlitbách“.

Alojz Chmelár zo Štrby  odišiel do farnosti v Spišskej  Teplici  30. júna 2016.

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt