MUDr. Ján Zubal

Za výrazný podiel pri poskytovaní dlhoročnej zdravotnej starostlivosti v obci.
* 25. 9. 1936
† 11. 10. 1989

Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 28. októbra 2018 in memoriam.

 

Životný  príbeh MUDr. Jána Zubala je všedný i nevšedný, podobný  životným príbehom mnohých ľudí, ktorí uzreli svetlo sveta ešte v časoch pred druhou svetovou vojnou,  avšak profesijný život, ktorých bol úzko spätý s dejinným a spoločenským vývojom povojnového Československa.

Rodák z horehronskej obce Polomka, ku ktorej mal po celý svoj život vrúcny vzťah, po absolvovaní stredoškolského štúdia opustil rodný kraj, aby mohol v Košiciach vyštudovať medicínu, ktorá sa stala nielen  jeho povolaním, ale možno povedať aj celoživotnou láskou.

Hoci svojím založením a predpokladmi nesporne predurčený aj na úspešnú kariéru lekára na klinike, ocitol sa v dôsledku  zvyklostí a predpisov  poplatných vtedajšej spoločenskej a politickej situácie v podtatranskom kraji, pričom počiatočnú fázu jeho profesionálnej dráhy  v nemocnici v Spišskej Sobote začiatkom 60. rokov 20. storočia po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby priam osudovo zmenila skutočnosť, že sa jeho  ďalším pôsobiskom stala obec Štrba, kde až do svojej smrti v roku 1989 zastával post obvodného lekára.

Až potiaľ sa osud Dr. Zubala podobá osudu mnohých jeho konškolákov  a v tomto smere nie je nijako výnimočný, avšak jednako výnimočný predsa len je.

Sme ľudia 21. storočia,  v ktorom  dianie do značnej miery určujú médiá. Okrem iného je to aj doba televíznych seriálov, pričom veľkej obľube sa tešia práve tie z nich, ktoré sa odohrávajú v lekárskom prostredí. Bolo to tak napokon vždy i v dobách predchádzajúceho spoločenského zriadenia . Samozrejme, všeličo by sa im dalo vyčítať, najmä však neraz značne romantizujúci pohľad na toto povolanie, ktorý je na míle vzdialený každodennej realite. Jedným z takýchto seriálov je aj seriál z alpského prostredia Doktor z hôr. S istou dávkou zveličenia by sa dalo povedať, že aj životná a profesionálna púť Dr. Zubala by sa dala prirovnať k hlavnému hrdinovi tohto televízneho seriálu –  i  keď realita života podtatranského obvodného lekára  bola i nesporne ešte vždy je – oveľa drsnejšia  a neraz až takmer rozprávkovo pôsobiacim reáliám televízneho lekára  iba veľmi málo podobná.

Život dedinského lekára, aký prežil aj Dr. Zubal, vonkoncom rozprávkový nebol. Veľký obvod  pacientov,  ktorého neboli iba obyvatelia Štrby, ale aj Tatranskej Štrby, Šuňavy, okrem toho časté pohotovostné  služby vo Svite, či už bezprostredne po ordinačných hodinách i cez víkendy, návštevy pacientov, administratívna práca. Opäť  by nezasvätený poslucháč týchto slov mohol namietať, že to nebol iba jeho prípad, ale že sa to týkalo všetkých jeho kolegov v lekárskej praxi. Áno, s tým treba jednoznačne súhlasiť, ale všetci tí, ktorí ho poznali lepšie, ale i celkom zbežne, pravdepodobne potvrdia i to, že Dr. Zubal bol pre svojich pacientov nielen človekom v bielom plášti, ktorý by po jeho vyzlečení striktne oddelil svoje povolanie a venoval sa súkromnému životu, ale on bol predovšetkým človekom,  ktorý ochotne chodieval navštevovať  pacientov i vo svojom voľnom čase, človekom, ktorému mohol ktokoľvek zazvoniť pri dverách, v ktoromkoľvek dennom i nočnom čase. Nikdy nereagoval podráždene, každého vypočul, poradil,  ale najmä často bez váhania vzal do ruky  brašňu  a vybral sa problém riešiť osobne.

Ťažko možno zrátať obedy, ktoré nedojedol, šálky kávy, ktoré nedopil, noci ktoré nedospal. Nesťažoval sa však, pretože on svoje povolanie naozaj chápal ako poslanie a službu svojim pacientom, hoci nebol priateľom vzletných slov, ani si nepotrpel  na slová uznania. Stal sa však pre svojich pacientov nielen  uznávaným lekárom, ale možno povedať často aj ich dôverníkom i priateľom, ktorý sa im snažil pomôcť  nielen ako lekár, ale aj ako súcitiaci človek.

Napriek tomu, že mu jeho práca zaberala väčšinu času, nezabúdal,  že na to, aby mohol byť dobrým  lekárom, musí sa aj nevyhnutne vzdelávať, čo v rámci daných časových možností aj intenzívne robil. Ako fanúšik športu,  ale aj hubár a turista, však nezabúdal ani na túto stránku života, keďže si uvedomoval jej dôležitosť pre udržanie zdravia. Preto nikdy neodmietal ani pomoc pri organizovaní  športových podujatí v obci a svojou skromnosťou, ale i veselou povahou  si aj vďaka tomu nachádzal priateľov i medzi ľuďmi, ktorí  vykonávali úplne odlišné povolania, pričom vonkoncom nerozlišoval, či  išlo o robotníka alebo o kňaza .

O Dr.  Zubalovi by sa dalo hovoriť ešte veľa a dlho. Kto by však napokon zrátal  všetko to, čo zažili steny ambulancie i jeho bytu, či to už boli  krvavé úrazy, bolesti duše, či odborné rozhovory nielen lekára a pacienta, ale i také celkom obyčajné rozhovory ľudí, kde vôbec nebolo badať, že jedným z účastníkov  je  lekár.  To môžu potvrdiť všetci tí, ktorí ho poznali. Napokon, svedectvom o tom sú aj horiace sviečky  na jeho hrobe, aj keď už uplynulo veľa rokov odvtedy, ako navždy opustil tých, s ktorými a pre ktorých žil. Zostáva len veriť, že jeho hrob nikdy tmavý nezostane…


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt