Prof.Ing.Arch.Alfréd Piffl,CSc.

Za výrazný podiel na archeologickom výskume a zviditeľnení zaniknutej osady Šoldov

* 13. jún 1907
✝ 26. jún 1972

Čestné občianstvo obce Štrba mu bolo udelené 21. mája 2017 in memoriam.

Bol vynikajúci  pedagóg, architekt – pamiatkar, historik architektúry, archeológ, výtvarník a múzejník.

         Intenzívna práca so študentmi v teréne Pifflovi priniesla plody. Keď  v lete v roku 1951 zavítal so skupinou študentov architektúry do lokality Šoldov v podtatranskej obci Štrba, ešte netušili, aké prekvapenie ich čaká. Na lokalitu Šoldov ho upozornil historik doc. PhDr. Peter Ratkoš, DrSc.

Unikátny románsky kríž zo zaniknutej stredovekej osady, ktorý holými rukami vykopali, je dodnes pýchou archeologickej expozície Slovenského národného múzea v Bratislave  a jeho repliku  vlastní aj obec Štrba.  Výsledky Pifflových výskumov neboli sumárne spracované a zverejnené.  Najucelenejšie poznatky vedúci výskumu zhrnul v časopise Príroda a spoločnosť z roku 1953, v ktorých doložil prítomnosť kostola, z ktorého sa podarilo odkryť časť základových rýh so zvyškami základov. Okrem toho sa preskúmala časť prikostolného cintorína a východne od kostola zvyšky dvoch sídliskových objektov s keramickým materiálom zo 14. storočia.

Profesor Alfréd Piffl chcel vo výskume pokračovať, ale bol určený ako hlavný architekt pri obnove Bratislavského hradu v roku 1952, tak archeologický výskum pri Štrbe na dlhé roky utíchol.

Profesor Piffl sa nedožil patričného ocenenia svojej práce. Zomrel náhle vo veku 65 rokov.

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt