Udelené ocenenie - Cena starostu obce

Zobraziť viac

Členovia FS Štrbän

Za výrazný podiel na rozvoji kultúry a zachovávaní štrbského folklóru v obci, za dlhoročné pôsobenie  vo folklórnej skupine Štrbän  a za reprezentáciu obce boli ocenení 26.6.2020 Cenou starostu obce:           Anna Bartošová Mária Gavalierová Peter Garaj Mária Jančíková Anna Jonasová Mária Krottáková Pavol Macko Anna Milanová Ján Otčenáš Zuzana Šuleková Mária Šerfelová    

Zobraziť viac

Členovia FS Štrbän in memoriam

Za výrazný podiel na rozvoji kultúry a zachovávaní štrbského folklóru v obci, za dlhoročné pôsobenie  vo folklórnej skupine Štrbän  a za reprezentáciu obce boli ocenení 26. 6. 2020 Cenou starostu obce in memoriam       Ján Hurajt Mária Ivanidesová Ondrej Otčenáš Michal Petruška Michal Šerfel

Zobraziť viac

Členovia DHZ Štrba

Za celoživotnú prácu na rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci Štrba boli ocenení 26.6.2020 Cenou starostu obce:           Pavol Baláž Ján Erdziak Michal Havaš Michal Hurajt Ján Jacko Michal Jonas Vladimír Kováč Ján Kubík Pavol Michalko Ján Zluky  

Zobraziť viac

Členovia drobnochovu v obci

Za dlhoročnú prácu a rozvoj drobnochovu v obci bol ocenení 26.6.2020 Cenou starostu obce: Michal Pavela

Zobraziť viac

Mgr. Patrik Kuril

Za úspešnú reprezentáciu a získanie zlatej medaily v cestnej paracyklistike na Paralympijských hrách Tokio 2020, ktoré sa z dôvodu pandémie koronavírusu uskutočnili v roku 2021. Cena starostu obce mu bola udelená 23.9.2021 * 18.12.1979

Zobraziť viac

Vladimír Labuda

Za výrazný podiel pri publikačnej a vydavateľskej činnosti o histórii obce Štrba a jej častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Cena starostu obce bola udelená 20.12.2021


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt