Insígnie starostu obce

insignie_standarda

Štandarda starostu obce

Štandarda sa podobá znakovej zástave, obohatená je však o lem v obecných farbách. Štandarda existuje len v jednom vyhotovení, je označením úradu starostu obce.

insignie_retaz

Ozdobná reťaz s obecným znakom

Ozdobná reťaz s obecným znakom je ďalšou insígniou starostu obce, ktorú má právo nosiť len starosta obce, a to pri slávnostných príležitostiach.

insignie_kluc

Symbolický kľúč od obce Štrba

Symbolický ozdobný kľúč od brány obce Štrba bol vyhotovený pri príležitosti osláv 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 120. výročia vzniku časti Tatranská Štrba. Na pozlátenom kľúči je vyrazený erb obce Štrba.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt