Symboly obce Štrba

erb-strba

Erb obce Štrba

V červenom štíte nad tromi zlatými hviezdami strieborné rameno v striebornom, zlato lemovanom rukáve, držiace súčasne zlatý ondrejský i zlatý latinský kríž.

Obec používala vo svojej symbolike postavu sv. Ondreja prinajmenšom od 16. storočia v ustálenej podobe – teda s ondrejským krížom v pravici. Dominantou v erbe ostáva šikmý kríž, súvisiaci s mučeníckou smrťou sv. Ondreja. Zaujímavé je však spojenie ondrejského a latinského kríža, ktoré sú držané vedno, vyvolávajúc pocit súdržnosti. Práve to dodáva erbu Štrby osobitnú silu. Hviezdy v erbe pripomínajú hviezdy z erbov troch rodov ktorí vlastnili Štrbu, a to Svätojánskych, Bánovských a Smrečanských. Červená podkladová farba erbu pripomína martýrsku smrť patróna obce – sv. Ondreja apoštola.

vlajka-strba

Vlajka obce Štrba

Vlajka obce je červená so žltým, bielo lemovaným ondrejským krížom. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt