Udelené Ceny obce Štrba

Zobraziť viac

Pavel Baláž

Zakladajúci a dlhoročný predseda poľnohospodárskeho družstva. Aktívny poslanec národných výborov, dlhoročný člen miestneho odboru Matice slovenskej. Mal výrazný podiel na rozvoji družby Štrba – Štepánkovice a neskôr Želiezovce. Bola mu blízka poézia, amatérske divadlo, do konca života bol aktívny vo verejnom živote obce. V januári 2012 získal Cenu obce za výrazný podiel na hospodárskom a

Zobraziť viac

Anna Švorcová

Pôvodným povolaním zdravotná sestra. S nesmiernou oddanosťou svojmu rodisku rozvíja folklórne tradície nielen ako vynikajúca speváčka ľudových piesní, ale aj organizátorka mnohých folklórnych a kultúrnych podujatí. Neúnavne viedla dlhé roky folklórnu skupinu dospelých a stále je jej aktívnou členkou. Bola dlhoročnou poslankyňou národných výborov, stála na čele Občianskeho výboru v Tatranskej Štrbe. V januári 2012

Zobraziť viac

Ján Blaško

Dlhoročný poslanec Miestneho národného výboru, člen Rady MNV, predseda Dobrovoľného hasičského zboru a vedúci Drobnej prevádzkárne v Štrbe. Za výrazný podiel pri rozvoji obce a rozvoji požiarnej ochrany obce mu bola 8. decembra 2013 udelená Cena obce. * 27.8.1933

Zobraziť viac

Doc.PhDr.Matej Ruttkay, CSc

Za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba mu bola 21. 5. 2017 udelená Cena obce Štrba.

Zobraziť viac

PhDr. Marián Soják, PhD.

Za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba mu bola 21. 5. 2017 udelená Cena obce Štrba.

Zobraziť viac

Mgr. Ján Marosi

Za výrazný podiel na rozvoji obce v oblasti školstva, športu a medzinárodnej spolupráce mu bola 25. 5. 2018 udelená Cena obce Štrba.

Zobraziť viac

Pavel Sokol

Za výrazný podiel na rozvoji obce v duchovnej oblasti, zásluhy pri rekonštrukcii objektov evanjelickej cirkvi, a.v. a pri rozvoji kultúry v našej obci mu bola 25. 5. 2018 udelená Cena obce Štrba

Zobraziť viac

Pavol Blaško

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu organizácie. Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018 in memoriam.

Zobraziť viac

Ján Srebala

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a dokumentačnú činnosť v hasičstve. Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018 in memoriam.

Zobraziť viac

Pavel Jonás

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a výchovu mladej generácie . Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018.

Zobraziť viac

PhDr. Peter Švorc

Historik, etnograf, dlhoročný pracovník na poli kultúry, poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, prednosta kultúrnej komisie a miestneho odboru Matice slovenskej. Bol scénaristom filmov o Štrbe, „Vinšujem vám tieto sviatky“ a „Štrbská svadba“, napísal prvú kompletnú monografiu o Štrbe, bol iniciátorom vzniku folklórneho festivalu Východná, Zamagurských folklórnych slávností, Vansovej Lomničky, aktívne pracoval v Zboroch pre občianske

Zobraziť viac

Pavel Tomko

Evanjelický kňaz a básnik, vynikajúci organizátor, postavil sa na čelo evanjelickej mládeže na Slovensku, významný literát, básnik. Pozornosť si zasluhuje jeho náboženská spisba na stránkach našich i zahraničných časopisov, napísal mnohé náboženské piesne, nikdy nezabudol na svoju rodnú Štrbu. Pre jej rozkvet venoval všetky svoje schopnosti a sily. Pri príležitosti 25. výročia úmrtia v roku 1997 

Zobraziť viac

Ing. Ján Šerfel

Za výrazný podiel na rozvoji poľnohospodárstva v obci, za výrazný podiel pri rozvoji obce a za dlhoročné pôsobenie  v orgánoch samosprávy  obce mu bola 26.6.2020 udelená Cena obce Štrba

Zobraziť viac

Pavol Otčenáš

Za dlhoročnú  aktívnu prácu pri rozvoji športu v obci, za činnosť vo funkcii predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a dlhoročnú činnosť predsedu Dozorného výboru Jednoty mu bola 26.6.2020 udelená Cena obce Štrba.

Zobraziť viac

Pavol Hurajt

Za dlhoročnú činnosť pri rozvoji osvety a kultúry  a výrazný podiel na rozvoji Slovenského červeného kríža v Štrbe mu bola  26.6.2020 udelená Cena obce Štrba.

Zobraziť viac

PhDr. Pavol Rajniak

Za dlhoročnú učiteľskú prácu, za výrazný podiel na rozvoji kultúrneho života v obci  a za udržiavanie priateľských vzťahov obcí Štrba a Štěpánkovice  mu bola 26.6.2020 udelená Cena obce Štrba in memoriam

Zobraziť viac

Marta Pappová

Za výrazný podiel na rozvoji  umeleckého a kultúrneho života v obci jej bola 26.6.2020 udelená Cena obce Štrba  in memoriam.  

Zobraziť viac

Folklórna skupina Štrbän

Za výrazný podiel pri rozvoji obce, za prínos pri dlhoročnom udržiavaní štrbského folklóru, za úspechy na súťažiach a za výraznú reprezentáciu obce obec Štrba udelila 26.6.2020 Folklórnej skupine Štrbän Cenu obce Štrba.

Zobraziť viac

Dobrovoľný hasičský zbor

Za výrazný podiel pri rozvoji obce, za rozvoj dobrovoľného hasičstva v obci, za výrazný podiel pri zlepšovaní materiálnych podmienok hasičov a za úspechy v hasičských súťažiach obec Štrba udelila 26. 6. 2020  Dobrovoľnému  hasičskému zboru v Štrbe Cenu obce Štrba.

Zobraziť viac

Danuša Beláková

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelené 23. júla 202. * 14. 5. 1947

Zobraziť viac

Július Fabián

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelené 23. júla 202. * 10. 7. 1940

Zobraziť viac

Milan Figliar

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelené 23. júla 2021. * 15. 6. 1947

Zobraziť viac

Peter Garaj

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021. * 4. 8. 1937

Zobraziť viac

Anna Gavalierová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 10. 4. 1949

Zobraziť viac

Jolana Kubisová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 27. 4. 1939

Zobraziť viac

Ján Michalko

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021. * 8. 1. 1947

Zobraziť viac

Ing. Pavel Omasta

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021. * 2. 4. 1940

Zobraziť viac

Ján Pastucha

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021. * 5. 8. 1933

Zobraziť viac

Mária Pastuchová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 23. 8. 1936

Zobraziť viac

Elena Petáková

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 4. 7. 1930

Zobraziť viac

Mária Rajniaková

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 16. 4. 1935

Zobraziť viac

Anna Sýkorová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 21. 11. 1952

Zobraziť viac

Rajmund Szánto

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021. * 14. 2. 1944

Zobraziť viac

Zuzana Špendelová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 13. 2. 1929

Zobraziť viac

MUDr. Anastázia Treskoňová

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021. * 17. 5. 1938

Zobraziť viac

Mgr. Ján Baláž

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 8. 7. 1934 30. 7. 2013

Zobraziť viac

Ján Bartoš

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 1. 1. 1928 18. 12. 1994

Zobraziť viac

Pavol Dusík

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 8. 5. 1921 3. 4. 1984

Zobraziť viac

Ján Gejdoš

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 15. 12. 1920 29. 10. 1965

Zobraziť viac

Jozef Janiš

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 7. 10. 1937 13. 2. 2007

Zobraziť viac

Mgr. Zuzana Macková

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 5. 1. 1948 23. 11. 2011

Zobraziť viac

Angela Rusnáková

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 28. 12. 1922 29. 5. 1991

Zobraziť viac

Ján Tomko

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 8. 5. 1933 12. 10. 2005

Zobraziť viac

Michal Srebala

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 15. 8. 1936 27. 5. 2017

Zobraziť viac

Štefan Štolc

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba mu bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 26. 11. 1942 5. 7. 1996

Zobraziť viac

Anna Veselá

Za celoživotný prínos pre rozvoj obce obec Štrba. Cena obce Štrba jej bola udelená 23. júla 2021 in memoriam. * 12. 4. 1940 21. 7. 2014


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt