Doc.PhDr.Matej Ruttkay, CSc

Za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba mu bola 21. 5. 2017 udelená Cena obce Štrba.

* 6. 7. 1961

Od r. 2008 pôsobí ako riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Počas celého svojho pôsobenia v archeológii pracoval a stále pracuje na viacerých projektoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa veľkého počtu systematických a záchranných archeologických výskumov, medzi inými aj našej lokality Šoldov. V roku 2013 začala intenzívna spolupráca AÚ SAV Nitra s vedením obce Štrba, t. j. riaditeľa ústavu so starostom obce,  a to v súvislosti s potencionálnym archeologickým výskumom zaniknutej stredovekej dediny Šoldov,  s jej kostolom, čiastočne odkrytým už profesorom Pifflom v rokoch 1951-1952. Plány sa čoskoro stali skutočnosťou a v lete toho istého roku sa prikročilo k systematickému odkryvu  Šoldova. Vedúcimi výskumu sa stali riaditeľ AÚ SAV Nitra PhDr. Matej Ruttkay, CSc. spolu s jeho zamestnancom a kolegom – archeológom pôsobiacim  prednostne na Spiši – PhDr. Mariánom Sojákom, PhD. Okrem zastrešenia archeologického výskumu spolupracoval so starostom obce pri zapožičaní originálu kamenného kríža z tejto lokality, z ktorého sa následne vyhotovila kópia. PhDr. Ruttkay má k našej obci blízky vzťah. Málokto z občanov obce Štrba vie, že v našej obci pôsobil ako evanjelický farár jeho pradedo Cyril Bodický. Okrem archeologického výskumu Šoldov sa PhDr. Ruttkay už  v minulosti podieľal na archeologickom výskume inej lokality našej obce,  a to Hrachoviska, ktorého sa zúčastnil ešte počas vysokoškolského štúdia.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt