Ján Srebala

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a dokumentačnú činnosť v hasičstve. Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018 in memoriam.

* 22. 11. 1934

✝ 3. 10. 2017

Vyrastal a žil v rodine, kde práca bola zmyslom a náplňou života. Od svojej mladosti pôsobil v podniku Tatrasvit, kde pracoval v strihárni až do odchodu do dôchodku. Po skončení vojenskej služby sa stal členom dobrovoľného hasičského zboru, v mladšom veku sa aktívne zúčastňoval hasičských súťaží, neskôr pomáhal organizačne a ako kronikár zdokumentoval históriu štrbského zboru. Za jeho prácu  mu bolo udelené  hasičské ocenenie Za  mimoriadne zásluhy. Zaujímal sa nielen o dianie v hasičskom zbore, ale aj v Matici slovenskej, v našej obci i v regióne.  Bol čestný, vedel pochváliť, ale aj napomenúť. Žil aktívny život pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt