Mgr. Ján Marosi

Za výrazný podiel na rozvoji obce v oblasti školstva, športu a medzinárodnej spolupráce mu bola 25. 5. 2018 udelená Cena obce Štrba.

* 22. 5. 1946

Od 1.9.1976 do roku 1998 pôsobil ako učiteľ a tréner bežeckého lyžovania pri športových triedach v Štrbe. V školských rokoch 1990 – 1999  pôsobil na tunajšej základnej škole ako jej  riaditeľ a zároveň aj tréner. V tom čase organizoval a zabezpečoval  prístavbu šiestich tried, nakoľko vyučovaniu v základnej škole hrozila dvojzmenná prevádzka.

Vo volebnom období 1994 – 1998 vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva,  kde pracoval ako podpredseda komisie školstva a telesnej výchovy. V  rokoch 1990 – 1999 bol tajomníkom Športového klubu  Štrba. Podieľal sa na organizovaní mnohých športových podujatí –  miestnych, okresných, krajských i celoslovenských.

V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako učiteľ telesnej výchovy a tréner bežeckého lyžovania pri Základnej škole v Liptovskom Hrádku. V tom čase vykonával aj funkciu trénera biatlonu  pri Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, kde boli jeho študentmi  aj Štrbania.  Výrazné úspechy dosiahli Lukáš Novotný, Ján Bartoš, Veronika Šerfelová a mnohí ďalší.

V rokoch 2006 – 2010 až do odchodu do dôchodku pôsobil ako učiteľ na Základnej škole vo Važci. V roku 2010  sa stal členom výboru rozhodcov lyžovania pri Športovom klube Štrba.  Ako rozhodca klasického lyžovania pôsobí doteraz.

Od roku 2015 pomáha ako prekladateľ a tlmočník pre potreby Obecného úradu v Štrbe.  Má nemalý podiel na rozvíjaní spolupráce s maďarskou obcou Vasergeszeg a s chorvátskou Opatijou.  Znalosť maďarského jazyka bola výhodná pri vzájomných stretnutiach a aj pri prekladateľskej  činnosti.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt