Pavel Baláž

Zakladajúci a dlhoročný predseda poľnohospodárskeho družstva. Aktívny poslanec národných výborov, dlhoročný člen miestneho odboru Matice slovenskej. Mal výrazný podiel na rozvoji družby Štrba – Štepánkovice a neskôr Želiezovce. Bola mu blízka poézia, amatérske divadlo, do konca života bol aktívny vo verejnom živote obce. V januári 2012 získal Cenu obce za výrazný podiel na hospodárskom a spoločenskom rozvoji obce

* 3. 8. 1924
✝ 16. 3. 2014


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt