Pavel Jonás

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a výchovu mladej generácie . Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018.

* 16. 11. 1939

Narodil  sa v Štrbe, kde spolu s mladším bratom aj vyrastali. Navštevoval tu aj základnú školu. Neskôr sa zamestnal vo Svite. Už v roku 1955 sa ako šestnásťročný stal členom Zväzu dobrovoľnej požiarnej ochrany v Štrbe. Počas svojho aktívneho života sa popri práci a rodine zapojil do aktívnej služby hasičov. 15 rokov bol veliteľom DPO v Štrbe a ďalších 15 rokov sa venoval práci s deťmi. Býval rozhodcom na hasičských súťažiach.

Rozvíja a udržiava vzťahy s družobnou obcou Štěpánkovice od sedemdesiatych rokov 20. storočia do súčasnosti. Do dnešného dňa mu bolo udelených niekoľko ocenení a vyznamenaní – Vzorný požiarnik IV. stupňa, Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Ďakovný list, Zaslúžilý člen DPO SR, Za vernosť.

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt