Pavel Sokol

Za výrazný podiel na rozvoji obce v duchovnej oblasti, zásluhy pri rekonštrukcii objektov evanjelickej cirkvi, a.v. a pri rozvoji kultúry v našej obci mu bola 25. 5. 2018 udelená Cena obce Štrba

* 22. 9. 1952

V roku 2002 dostal mandát a bol zvolený za dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania v Štrbe. V tom čase odišiel do dôchodku kňaz Branislav Matejka a do štrbského evanjelického farského úradu nastúpil kňaz Stanislav Baloc. Počas  pôsobenia Pavla Sokola vo funkcii s prispením svojej práce, s pomocou zanietených ľudí a vďaka finančným príspevkom cirkevníkov, veľkou rekonštrukciou prešli budovy fary a kostola. Na budove kostola bola strecha pokrytá novým medeným plechom, vymenené boli okná  a dvere tvarom prispôsobené pôvodným, vymaľovaná fasáda, upravené vonkajšie schody a nad hlavný vchod pribudol prístrešok. Bolo urobené plynové kúrenie, generálna oprava organu, vybudovanie novej sakristie, ozvučenie i nové podušky na lavice. Úplnou rekonštrukciou prešla aj budova fary, hospodárske budovy dostali nový vzhľad  a vynovila sa aj zborová miestnosť, kde sa vyučuje a konajú rôzne aktivity cirkevného zboru.

Pavol Sokol zriadil nový archívny priestor nad prístavbou kostola. Všetky  cirkevné spisy tam boli uložené podľa archívneho poriadku. Archív bol sprístupnený pre dohľadanie informácií pri písaní knihy Štrbské vizitácie a ich aktéri.

Pavel Sokol pracoval nielen na duchovnom, ale aj na kultúrnom rozvoji obce. Od detstva sa venoval folklóru pod vedením učiteľov Šorala, Janiša, Jurču i Perdeka. V roku 1977 založil mládežnícku folklórnu skupinu, ktorej členovia vrátane Pavla Sokola  neskôr pracovali medzi dospelými vo Folklórnej skupine Štrbän. Niekoľko rokov bol jej vedúcim.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt