Pavel Tomko

Evanjelický kňaz a básnik, vynikajúci organizátor, postavil sa na čelo evanjelickej mládeže na Slovensku, významný literát, básnik. Pozornosť si zasluhuje jeho náboženská spisba na stránkach našich i zahraničných časopisov, napísal mnohé náboženské piesne, nikdy nezabudol na svoju rodnú Štrbu. Pre jej rozkvet venoval všetky svoje schopnosti a sily.

Pri príležitosti 25. výročia úmrtia v roku 1997  bola Pavlovi Tomkovi  odhalená na rodnom dome Pamätná tabuľa

Za výrazný podiel na rozvoji duchovného  a kultúrneho života v obci ako evanjelický kňaz, básnik, národovec, publicista a redaktor, organizátor spolkov mládeže  obec Štrba udelila Pavlovi Tomkovi in memoriam Cenu obce Štrba. (26.6.2020)

* 26. 8. 1901
✝ 29. 10. 1972


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt