Pavol Blaško

Za výrazný podiel na rozvoji hasičstva v obci Štrba a dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu organizácie. Cena obce Štrba mu bola udelená 21. októbra 2018 in memoriam.

* 30. 10. 1919

✝ 3. 9. 1992

V bojoch II. svetovej vojny  prežil  ako aktívny vojak ťažké 4 roky.  Už v roku 1946 vstúpil do štrbského hasičského zboru, ktorému bol verný dlhých 28 rokov. Ako 38-ročný sa stal jeho predsedom. Túto funkciu s láskou a veľkou zodpovednosťou vykonával 23 rokov.

Práci v zbore venoval množstvo voľného času, aktívny bol tiež vo viacerých dôležitých funkciách v obci. Činnosť v hasičskom zbore  mal veľmi   rád, aj výbornú „partiu“ chlapov, ktorých vedel nadchnúť i stmeliť. Kládol dôraz na preventívnu činnosť a  sám na túto tému viackrát odprednášal aj v rámci civilnej ochrany obyvateľstva.

Naše  hasičské družstvá sa zúčastňovali populárnych súťaží  a patrili medzi najlepších. S dôverou sa  obrátili na náš hasičský zbor aj  pri  príprave okresných súťaží.  Organizoval brigádnickú pomoc na  našom vtedy Jednotnom roľníckom družstve, pri výstavbe obce, využíval všetky možnosti pri zveľaďovaní hasičskej výstroje i technického vybavenia.   Spoločne organizovali hasičské  zábavy pri Mlyne, či pamätné Silvestre. So všetkým nasadením však  vykonával prvoradú úlohu – zásahy pri požiaroch v našej i susedných obciach.

Za svoju príkladnú prácu bol  viackrát ocenený miestnymi i okresnými orgánmi.   Hasičstvo bolo pre neho vecou srdca.

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt