PhDr. Marián Soják, PhD.

Za výrazný podiel na archeologickom výskume zaniknutej stredovekej osady Šoldov v k.ú. obce Štrba mu bola 21. 5. 2017 udelená Cena obce Štrba.

* 14. 8. 1970

Pôsobí  ako vedecký pracovník – archeológ Archeologického ústavu SAV Nitra – pracoviska v Spišskej Novej Vsi. Ako lokálpatriot telom i dušou je mu blízka i numizmatika a speleológia, čo vidno v prezentovaní výsledkov ním uskutočnených archeologických výskumov formou mnohých vedeckých, populárno-náučných článkov, publikácií, rozhlasových či televíznych relácií. Realizoval a realizuje viaceré archeologické výskumy slovenských a zahraničných projektov. Podieľa sa na výstavnej a prezentačnej činnosti.  Štrba sa stala doslova jeho „druhým domovom“, ba stal sa aj členom jej Miestneho odboru Matice slovenskej. Našiel tu nielen oblasť svojho vedeckého záujmu, ale aj viacerých osobných priateľov, s ktorými od roku 2013 dodnes odkrývajú rúškom tajomstva zahalený Šoldov. A nielen ten, veď pre Štrbu objavil aj stopy prítomnosti jej vari najstarších pravekých obyvateľov, spred 40 000 rokov, keď za Kolombiarkom objavil lovcov a zberačov z počiatku mladšej fázy staršej doby kamennej.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt