PhDr. Peter Švorc

Historik, etnograf, dlhoročný pracovník na poli kultúry, poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, prednosta kultúrnej komisie a miestneho odboru Matice slovenskej. Bol scénaristom filmov o Štrbe, „Vinšujem vám tieto sviatky“ a „Štrbská svadba“, napísal prvú kompletnú monografiu o Štrbe, bol iniciátorom vzniku folklórneho festivalu Východná, Zamagurských folklórnych slávností, Vansovej Lomničky, aktívne pracoval v Zboroch pre občianske záležitosti a bol nositeľom myšlienky a režisérom podujatia „Otváranie dverí Vianoc podtatranských“.

V roku 1999 ako prejav úcty a vďaky bola odhalená  Petrovi Švorcovi pamätná tabuľa na jeho rodnom dome.

Za výrazný podiel na rozvoji osvety a kultúry v obci, za zachovávanie kultúrneho dedičstva v obci,  za výraznú činnosť vo funkcii predsedu Miestneho odboru Matice Slovenskej, za výrazný podiel pri rozvoji obce pôsobením v orgánoch samosprávy  obce udelila obec Štrba PhDr. Petrovi Švorcovi in memoriam Cenu obce Štrba. (26.6.2020)

 

* 6. 6. 1932
✝ 15. 1. 1995


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt