Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka  obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Meno Pozícia Kontakt
Mgr. Pavol Marec náčelník obecnej polície 0911 375 295
Jana Kaššová člen obecnej polície - kadet 0904 282 670
Ján Gallo člen obecnej polície 0904 282 670
E-mail obecnapolicia@strba.sk

Činnosť obecnej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Štatút Obecnej polície v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.10.2021

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt