Komunitné centrum

Obec Štrba v súčasnosti realizuje svoj ďalší úspešný projekt finančne podporený z fondov EÚ 2014-2020 (cez operačný program Ľudské zdroje) pod názvom „Komunitné centrum Štrba“. Uvedené centrum bude zriadené v súčasných priestoroch kultúrneho domu, a to prestavbou a stavebnou úpravou niektorých jeho existujúcich priestorov.

V rámci tejto prestavby sa stavebne už upravili priestory pre veľkú a malú klubovú miestnosť, pre knižnicu, či sklady. Zriadila sa kuchynka, kancelária pre komunitných pracovníkov, stredisko osobnej hygieny (nové toalety na prízemí a na poschodí , či práčovňa). Do určených miestností a spoločných priestorov sa dali nové omietky, vymenila sa elektroinštalácia s novými svietidlami, osadili sa nové dvere, stropy a podlahy. Podstatná časť kultúrneho domu sa zrekonštruovala pre potreby komunitného centra. V rámci tohto projektu sa ešte dodá nábytok a interiérové vybavenie, počítače a ďalšie pomôcky pre komunitné centrum. 95 % z celkových nákladov budú uhradené z NFP (z EÚ a zo štátneho rozpočtu) a obec uhradí len spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov projektu.

Po ukončení tohto projektu sa prispeje k systematickej sociálnej práci nielen v obci Štrba, ale aj blízkom okolí a vytvorí sa integrované komunitné centrum s potenciálom pre vzdelanostný a kultúrno-kreatívny rozvoj obyvateľstva a sociálnej inklúzie. Komunitné centrum po spustení prevádzky bude poskytovať základné sociálne poradenstvo, rozvoj vzdelávania, priestor pre voľno-časové aktivity detí a mládeže, nadobudnutie nových zručností prostredníctvom rôznych kurzov. Prostredníctvom knižničných služieb bude komunitné centrum postupne dokupovať nové knihy, ktoré budú využívané pri vzdelávaní a osobnom rozvoji celej komunity obce. Uvedený projekt má prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.

Obec zo svojho rozpočtu pre rok 2019 v rámci údržby svojich budov vykonala v ostatných častiach kultúrneho domu (mimo komunitného centra) ďalšie stavebné práce: vymenila sa  dlažba vo vstupnej hale kultúrneho domu a zmodernizovalo sa vnútorné schodisko. Obec zároveň zrekonštruovala sprchy a WC – v časti pre kulturistov v suteréne kultúrneho domu (ktoré sa využívajú aj pre potreby Malého štrbského maratónu).

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Komunitné centrum Štrba – zlepšenie integrovaného prístupu MRK k sociálnej infraštruktúre

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.09.2019

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt