Materská škola

Nová obecná materská škola

Nad myšlienkou postaviť si vlastnú obecnú materskú školu sa vedenie obce zamýšľalo už v 80-tych rokoch. Podľa vtedy platného územného plánu bol na výstavbu MŠ určený priestoroch na Brehoch, v 90-tych rokoch bol návrh pristaviť pavilón materskej školy k budove Základnej školy zozadu.  Po otvorení možností financovania projektov cez výzvy EÚ obec sa uchádzala o výstavbu novej materskej školy v r. 2018-2020, kedy bola aj úspešná a 16. 4. 2020 sa oficiálne začalo s výstavbou objektu v areáli ZŠ.

Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa bola úspešná firma DAG Slovakia, s.r.o. Prešov. V lete 2020 sa dokončila hrubá stavba a v zime sa mohlo pokračovať s prácami v interiéri – rozvody sietí, podlahy, obklady dlažby, až po maľovanie a vnútorné stavebné úpravy. V jarných mesiacoch r. 2021 bolo dokončené zateplenie a fasáda budovy, pokračovalo sa v príprave detského ihriska pri škole a s terénnymi úpravami v okolí.

V auguste 2021 bolo v rámci projektu dodané aj interiérové vybavenie tried, spální a vybavenie výdajnej školskej jedálne. Pedagogickí zamestnanci materskej školy mohli začať so sťahovaním nábytku , hračiek, zariadenia.

Materská škola bola slávnostne otvorená 31. 8. 2021. Nachádza v areáli Základnej školy v Štrbe, má kapacitu 72 detí, čo je navýšenie o 24 miest oproti pôvodnej kapacite MŠ.

Týmto projektom sa výrazne skvalitnili podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu pre predprimárne vzdelávanie detí v obci Štrba.

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe – publicita

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.02.2020

Vykazovanie sledovaných údajov

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 25.02.2020

Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe – informačný plagát

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.01.2022


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt