Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Štrba za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Názov žiadateľa: Obec Štrba
Názov projektu: Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Štrba za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Stručná charakteristika projektu:
Modernizácia a inovácia kultúrneho domu prispeje k zvýšeniu úrovne kultúrno-spoločenských podujatí v obci Štrba. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrneho domu zlepší hygienické štandardy.

Financovanie projektu: schválená dotácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 200 000 €.
Ďalšie zdroje krytia – povinné spolufinancovanie: 10 526,32 €. 

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt