Wifi pre Štrbu

 

                                           Wifi pre Štrbu

Názov projektu : „Wifi pre Štrbu“

Miesto realizácie projektu: Obec Štrba

Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 EUR

 

Žiadateľ: Obec Štrba, Štrba, Hlavná 188/67, 05938

 

Opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom prijímateľa k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície do roku 2020 by mali slúžiť na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej aj cezhraničnej úrovni, s dôrazom na trvalo udržateľnú, ekologickejšiu a nákladovo efektívnejšiu dopravnú infraštruktúru

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 

https://www.mirri.gov.sk                                          www.eufondy.sk

 

 

 

Internet bude dostupný na verejných miestach v obci 

 

Obec Štrba pripravila projekt pod názvom „WiFi pre Štrbu“, ktorý bol po jeho vyhodnotení úspešne schválený. Obec získala finančnú podporu z fondov EÚ (z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020).

Zrealizovaním tohto projektu sa vybudovali Wifi prístupové bodoy pre širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na verejných miestach v obci. Tieto prístupové body umožňujú bezplatné pripojenie všetkým obyvateľom a návštevníkom na tento internet na nižšie uvedených miestach:

  • Areál obecného úradu – MŠ v Tatranskej Štrbe
  • Areál športového štadiónu v Štrbe
  • Areál obecného úradu v Štrbe
  • Areál detského ihriska pri budove pošty v Štrbe
  • Športový areál na Štrbskom Plese

 

Projekt bol úspešne dodaný dňa 02.10.2019, kde prebehli aj meracie skúšky. Tento projekt považujeme za úspešnu podporu.

 

Obrazová príloha WiFIPRE TEBA 2019

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Wifi pre Štrbu – publicita

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.04.2020

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt