Rady škôl

Rada školy pri Základnej škole v  Štrbe

Predseda:
Lenka Kromková    za nepedagogických zamestnancov

Členovia:
Mgr. Lenka Želonková  za pedagogických zamestnancov
Mgr. Lucia Pavelová  za pedagogických zamestnancov
Mgr. Miroslava Juhásová      za rodičov
Gabriela Starigazdová   za rodičov
Lucia Michalková    za rodičov
Ivana Šerfelová    za rodičov
Ing. Marián Macko    zástupca zriaďovateľa
PhDr. Zuzana Gavalierová  zástupca zriaďovateľa
Ing. Anna Hurajtová    zástupca zriaďovateľa
Mgr. Mavol Marec    zástupca zriaďovateľa

Rada školy pri Materskej škole v Štrbe

Predseda:
Renáta Marcová   

Členovia: 
Mgr. Jana Otčenášová    za pedagogických zamestnancov
Beáta Korenková      za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Kristína Vincová      za rodičov
Soňa Košťálová      za rodičov
Lenka Levocká      zástupca zriaďovateľa
Anna Janeková         zástupca zriaďovateľa

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v  Štrbe

Predseda:
Žaneta Macková za nepedagogických zamestnancov

Členovia:
Mgr. Daniel Polanský, DiS.art    za pedagogických zamestnancov
EDita Rydlová za pedagogických zamestnancov
Júlia Silvajová  za rodičov
Gabriela Starigazdová        za rodičov
PaedDr. Michal Šerfel        zástupca zriaďovateľa
Ľubomíra Otčenášová   zástupca zriaďovateľa


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt