Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov zo dňa 16.10.2020 pod číslom OU-PO-OVBP2-2020/044645-0113776/2020/ŠSS-Ba.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.10.2020

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu pod názvom „Rekonštrukcia plynovodov Štrbské Pleso, Mostíky“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.10.2020

VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2020

Návrh VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.08.2020

Zámer prenájmu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.08.2020

Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.08.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov na Štrbskom Plese

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov v Tatranskej Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

OZNÁMENIE o konaní VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.06.2020

Oznámenie o novom predĺžení lehoty prerokovávaného návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.06.2020

VZN č. 1/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2020

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 17.6.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.06.2020

Návrh VZN č. 2/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Návrh VZN č. 1/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Záverečný účet Obce Štrba za rok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2020

Verejná ponuka – predaj – Nákladný automobil Multicar M25

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Verejná ponuka – predaj – Poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 101 45

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Upovedomenie o postúpení rozkladu rozkladovej komisii

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.05.2020

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, konaného 18.5.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.05.2020

Zámer – zámena majetku vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – pozemky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – nebytový priestor

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Oznámenie o prerokovaní návrhu „ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA“ v k.ú. Štrba

Typ súboru: ZIP | Zverejnené: 24.04.2020

Ponuka na prenájom – „Nezábudka“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.02.2020

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – tabuľková časť

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 21.12.2019

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – textová časť

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 21.12.2019

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.12.2019

Vyhláška o dražbe nehnuteľností

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.12.2019

Schválený rozpočet Obce Štrba na roky 2020 – 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č.7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.11.2019

Zámer prenájmu – Domovina Tatry, s.r.o.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh – VZN – 2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

VZN č. 4/2019 o sociálnych službách poskytovaných v KC v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.11.2019

VZN č. 5/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.10.2019

Rozhodnutie o výrube drevín na parcele KN-C 2358/3 a KN-E 681/20

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.11.2019

Návrh VZN o soc. službách v komunitom centre v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.10.2019

Návrh VZN na zmenu názvu ul. Štefániková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2019

VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.06.2019

VZN č. 2/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2019

Návrh VZN č. 2 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2019

Návrh VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

Záverečný účet obce Štrba 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

VZN č.1/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.02.2019

Návrh VZN č. 1 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.01.2019

Návrh Návštevného poriadku TANAP-u

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.01.2019

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.09.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Oznam

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.04.2018

Doručenie oznámenia a výzvy verejnou vyhláškou

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.04.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Návrh VZN č.6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.11.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.08.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close