Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu obce sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Štrbe podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie na Obecný úrad v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrbe. O odvolaní rozhoduje starosta obce ako odvolací orgán.

Odvolanie je potrebné podať písomne. Z odvolania musí byť zrejme kto odvolanie podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre rozhodnutia pripúšťajú možno preskúmať súdom v zmysle zákona 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close