Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba

Otváranie príslušných častí ponúk sa uskutoční dňa 22.12.2020 o 11,30 hod.

Zverejnené: 21.12.2020

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 2: Výkaz výmer – smer z Tatranskej Štrby

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 2: Výkaz výmer – smer do Lučivnej

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 3: Čestné prehlásenie uchádzača

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 4: Návrh zmluvy

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.12.2020

Príloha č. 5: Projektová dokumentácia autobusových zastávok

Typ súboru: RAR | Zverejnené: 09.12.2020


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt