Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Obce ŠTRBA
Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na sekretariáte obecného úradu v Štrbe na č.d. 20 u p. Jitky Šulekovej, ktorá je zodpovedná za vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vedie ich evidenciu a to v dňoch:

Pondelok, Utorok,  Štvrtok 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
Streda 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Piatok 7.00 – 13.00 hod.

Žiadosť je možné podať:

 • písomne
 • ústne – prípadne potreby žiadateľ podpíše záznam o podaní žiadosti
 • telefonicky – 092/7781461-2
 • faxom 092/7781460
 • elektronickou poštou – info@strba.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

 • dátum podania, prijatia žiadosti
 • vyžiadanie informácií o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (meno a adresa žiadateľa)
 • ktorých informácií sa týka (uviesť konkrétne o akú informáciu má žiadateľ záujem)
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhne (nahliadnutie, ústna odpoveď písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • ústne
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kopií
 • faxom, poštou
 • elektronickou poštou
 • nahliadnutím do spisu

Poverený pracovník obce pritom urobí opatrenia aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácii a o zmene Trestného zákona v znení neskorších predpisov, VZN č. 1  27/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich služobného tajomstva obce Štrba;

Prílohy

Súbory na stiahnutie

PREDPISY Predpis č. 211/2000 Z.z.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Smernica č. 14 o poskytovaní informácií

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Sadzobník poplatkov za poskytované informácie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Informácie pre občanov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close