INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

Názov zamestnávateľa: Materská škola

Sídlo zamestnávateľa: Čsl.armády 72/88, Štrba

Kategória PZ: učiteľ

Podkategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie- učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona

č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v

znení neskorších predpisov  a podľa Vyhlášky MŠ VV a Š SR –

č.1/2020 o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických a

odborných zamestnancov.

Požadované doklady:   žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o dosiahnutom vzdelaní

profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre

potreby    výberového    konania.

Iné súvisiace požiadavky : znalosť pracovať podľa Štátneho  vzdelávacieho programu pre

predprimárne  vzdelávanie v materských  školách, bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť.

Pracovné podmienky :   pracovný pomer na dobu neurčitú

termín nástupu: september 2021

Ďalšie  informácie:  žiadosti zasielať  e-mailom na adresu: msstrba@gmail.com do 30.mája 2021. Záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor písomne.

Bc Marta Macková

riaditeľka MŠ


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close