Informácie pre včelárov

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ďalej Správa TANAP) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ďalej ŠOP SR) vyzýva obce nachádzajúce sa na území s výskytom medveďa hnedého na zber údajov ohľadom záujmu o zabezpečenie elektrických ohradníkov pre včelárov ako prevencia proti prístupu a poškodeniu včelstiev medveďom hnedým.

Podmienkou podpory je produkcia medu len pre vlastnú potrebu, teda včelár je súkromná osoba – nepodnikateľ a zároveň včelár nepoberal/nežiadal o poberanie finančnej pomoci na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením podľa § 5 ods. 1 písm. q) nariadenia vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.

Včelár musí byť zároveň vlastníkom pozemku, na ktorom má umiestnené včelstvá alebo musí mať vydokladovaný a písomne preukázaný vzťah s vlastníkom tohto pozemku. Za vlastníkov pozemkov sú považovaní iba výluční vlastníci pozemkov, bezpodieloví spoluvlastníci pozemkov alebo väčšinoví podieloví spoluvlastníci pozemkov.

Podporu je možné získať dvomi spôsobmi:

  1. priama finančná podpora včelárovi na nákup elektrického ohradníka s príslušenstvom – podmienkou je, že pozemok, kde sa nachádzajú včelstvá je súčasťou chráneného územia (5.,4. a 3. stupeň) a včelár je zároveň vlastníkom tohto pozemku,
  2. umiestnenie elektrického ohradníka na pozemku včelára, kde sa nachádzajú včelstvá, ktoré zabezpečí Správa TANAP – pre pozemky na ktorom sa nachádzajú včelstvá, ktoré nie je súčasťou chráneného územia

 

  1. Priama finančná podpora

Výška maximálnej priamej finančnej podpory pre jedného včelára je 1300 Eur s DPH.

Najneskôr do 30.6.2022 je potrebné, aby medzi Správou TANAP a včelárom – súkromnou osobou bola uzavretá dohoda o starostlivosti, na základe ktorej sa Správa TANAP zaväzuje po schválení projektu (predpoklad koniec roka 2022) poskytnúť včelárovi financie na zakúpenie ohradníka s príslušenstvom. Následne včelár uskutoční nákup ohradníka a odovzdá kópiu faktúry a iné dokumenty príslušnej kontaktnej osobe za Správu TANAP. Prostriedky mu budú následne refinancované.

Elektrický ohradník aj s príslušenstvom bude vo vlastníctve včelára.

  1. Umiestnenie elektrického ohradníka

V prípade, že včelár zažiada o umiestnenie elektrického ohradníka na pozemku, ku ktorému má preukázané majetkovo-právne vzťahy s vlastníkom pozemku, alebo ktorého je sám vlastníkom, bude v spolupráci so zástupcom Správy TANAP na pozemku včelára umiestnený elektrický ohradník v maximálnej hodnote do 1300 Eur s DPH.

Elektrický ohradník aj s príslušenstvom bude vo vlastníctve Správy TANAP.

V oboch prípadoch sa včelár zaväzuje, že sa o elektrický ohradník s príslušenstvom bude riadne starať a udržiavať ho v dobrom stave.

Termín realizácie: rok 2023

V prípade záujmu o podporu prosím vyplňte Informačný formulár pre včelárov a Čestné vyhlásenie a prineste ich na obecný úrad vo Vašej obci.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Informačný formulár pre včelárov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 06.06.2022


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt