Nadácia PSK pre podporu rodiny

Prešovský samosprávny kraj chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom dňa 10. decembra 2018 poslanci Zastupiteľstva PSK schválili založenie Nadácie PSK pre podporu rodiny. Táto nadácia má pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa  rodiny.

Nadácia PSK pre podporu rodiny bola dňa 14. marca 2019 zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra nadácii. Od tohto dňa spustila svoju činnosť. Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov. Najvyšším orgánom nadácie je Správna rada, pozostávajúca z 5-tich členov, ktorí schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie.

Cieľom nadácie je pomoc jednotlivcom a rodinám :

  • v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,
  • ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,
  • kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia, či pracovného alebo mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný.

Táto nadácia sídli na adrese Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov. Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Guman, kontaktné údaje: www.vucpo.sk/nadacia , nadacia@vucpo.sk.

Bližšie informácie, ako aj vzor žiadosti o podporu nájdete na webovej stránke PSK (na adrese):

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/organizacie/socialne-sluzby/nadacia-rodiny/

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close