Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce

Obec Štrba oznamuje, že vzhľadom na pozitívny vývoj pandémie COVID-19 sa verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Štrba s odborným výkladom spracovateľa uskutoční v naplánovanom termíne 19.05.2020 so začiatkom o 9.00 hod.v priestoroch Kultúrneho domu v Štrbe (Hlavná ulica č. 105/3) za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe bude schvaľovať navrhované zmeny a doplnky č. 2 UPN obce Štrba až po ich verejnom prerokovaní a po uplynutí lehoty na podanie pripomienok a vyhodnotení všetkých doručených pripomienok a stanovísk. V záujme zabezpečenia dostatočného času na oboznámenie sa s predloženým návrhom Obec Štrba predĺži lehotu na podanie pripomienok k uvedenému návrhu (nová lehota bude oznámená na verejnom prerokovaní).

Samotné schvaľovanie uvedeného návrhu zmien a doplnkov UPN obce nie je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18. mája 2020. Na tomto zastupiteľstve bude podaná len informácia o príprave priebehu verejného prerokovania uvedeného návrhu zmien a doplnkov UPN obce (ako je to uvedené vo zverejnenom programe zasadnutia tohto zastupiteľstva).


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close