Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v roku 2021

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2021  
p.č. Názov akcie Poznámka
1 Výstavba nového zdravotného strediska (CIZS) v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – 2021
2 Výstavba novej Materskej školy v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – august 2021
3 Regenerácia vnútrobloku – sídlisko Tatranská Štrba rekonštrukcia chodníkov a verejnej zelene na sídlisku v Tatranskej Štrbe v rámci projektu
4 Nájomné byty Tatranskej Štrbe – prestavba časti obecného úradu dokončenie do augusta 2021 – prestavbou vznikne 10 obecných nájomných bytov
5 Výstavba chodníkov v Štrbe V rámci projektu  – výstavba chodníkov na ul.  Poľná, Štepánkovická, Hviezdoslavova, Školská, Raštub a parkovacích miest pri základnej škole
6 Výstavba stálej autobusovej zastávky v Tatranskej Štrbe (pod sídliskom) dobudovanie stálej autobusovej zastávky s prístreškom a nástupišťom pre cestujúcich
7 Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese príprava PD a realizácia stavebných prác + nákup potrebnej techniky na prevádzku areálu
8 Vybavenie odborných učební v ZŠ Štrba pokračovanie projektu EÚ – zriadenie a vybavenie odborných učební v základnej škole
9 Modernizácia areálu Základnej školy v Štrbe úprava spevnených plôch a spoločného verejného priestoru – predná časť areálu školy
10 Modernizácia Obecného úradu v Tatranskej Štrbe úprava časti interiéru (v dôsledku prestavby na nájomné byty), postupná stavebná úprava chodníkov a spevnených plôch okolo budovy
11 Výstavba nového chodníka pre peších na ul.  Čsl. armády spracovná PD – postupná realizácia nového chodníka (po výmene inžin. sietí) v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
12 Výstavba nového verejného osvetlenia na ul. ČSLA a časti Hlavnej ul. je spracovaná PD – realizácia závisí od rekonštrukcie NN-siete (zrušenie vzdušného vedenia) zo strany VSD a.s.  a v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
13 Výstavba cyklochodníkov  (cyklotrás) v okolí Štrby príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu výstavby cyklotrás
14 Modernizácia cyklotrasy na úseky Štrba – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso Pokračovanie postupnej modernizácie cyklotrasy – cyklocesty od Štrby (od Šoldova) do Tatr. Štrby
15 Verejné WC pri jazere Štrbské pleso realizácia 2 samostatných verejných WC okolo jazera
16 Príprava IBV Krôn – príprava pozemkov pre  výstavbu rodinných domov postupná príprava projekt. štúdia, GP, majetkoprávneho vysporiadania a pod.
17 Modernizácia existujúceho chodníka na Hlavnej ulici (od hasičskej zbrojnice po obecný úrad) Po rekonštrukcii verejnej vzdušnej siete NN a jej umiestnení do zeme dôjde k zásahu do existujúceho chodníka, ktorý je v zlom technickom stave a bude ho nutné vyspraviť – v prípade zabezpečenia financii v rozpočte obce
18 Výmena vodovodných prípojok k rodinným domom na ul. Čsl. armády výmena pôvodných vodovodných prípojok k rodinným domom – pred rekonštrukciue NN siete a pred výstavbou chodníka  (len v rozsahu na verejnom pozemku)
Podané projekty čakajúce na hodnotenie 
19 Futbalový štadión v Štrbe  – modernizácia interiéru – 2. etapa výmena elektroinštalácie, úprava šatní, soc. zariadení – pokračovanie – v prípade získania dotácie zo SFZ
20 Vodozádržné opatrenia obce Štrba projekt  –  v štádiu hodnotenia – ide o opatrenia na sídlisku v Tatranskej Štrbe
21 Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu (Martek) projekt v štádiu hodnotenia
22 Výstavba 2 nových prístreškov na autobusových zástavkách výstavba 2 nových prístreškov autobusových zastávok a bezpečných priechodov pre chodcov v Štrbe – projekt EÚ – v štádiu hodnotenia
23 Zateplenie budovy Obecného úradu v Tatranskej Štrbe projekt – v štádiu hodnotenia
24 Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy Štrba projekt  – v štádiu hodnotenia
Ďalšie verejné investície v roku 2021 na území obce Štrba :
1./ Rekonštrukcia celého verejného vodovodu na ul. Čsl. armády  (investor PVS a.s. Poprad)
2./  Dokončenie rekonštrukcie ozubnicovej železnice T. Štrba – Štrbské Pleso (investor ŽSR a.s.)
3./  Rekonštrukcia cestného mosta ponad železnicu v Štrbe (investor Prešovský samosprávny kraj)
4./  Prekládka vzdušného (nadzemného) elektrického vedenia do podzemného vedenia na ul. Čsl. armády a na časti Hlavnej ulice (investor VSD a.s. Košice)
5./  Posilnenie VN a NN siete – výstavba novej siete medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou (investor VSD a.s. Košice)
6./  Posilnenie a rozšírenie optickej siete na Štrbskom Plese (investor Slovak Telecom a Orange )
7./  Posilnenie a moderniácia VN a NN siete v Chatovej osade Lieskovec v Tatranskej Štrbe (investor VSD a.s. Košice)

2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close