Plán udržateľnosti mobility Prešovského samosprávneho kraja

Obstarávateľ strategického dokumentu – „Prešovský samosprávny kraj“ doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnosti mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu.

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko k Správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 21 dní od doručenia Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického  dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close