Ďalší úspešný projekt: Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba

Obec Štrba bola opäť úspešná pri opakovanej podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP 2014-2020). Začiatkom tohto roka pripravila a podala projekt pod názvom „Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba“. V rámci tohto projektu mohli byť realizované len aktivity zamerané na zlepšenie environmentálnych aspektov v obciach prostredníctvom budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizované prostredia na zmenu klímy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo na tento projekt obci dotáciu (NFP) vo výške 95% z celkových nákladov, pričom obec zo svojho rozpočtu uhradí len 5 % z celkových nákladov.

Projekt rieši modernizáciu jestvujúceho sídliska v Tatranskej Štrbe: dôjde k stavebnej úprave väčšiny existujúcich chodníkov na sídlisku (na jestvujúcich chodníkoch sa doterajší poškodený povrch nahradí novou dlažbou). Rovnako sa zrealizujú sadovnícke úpravy vnútroblokovej zelene – na určených miestach sa vysadia nové stromy a nová zeleň a vybudujú sa 3 dažďové záhrady, ktoré budú zachytávať povrchové dažďové vody (prevažne zo striech bytových domov a priľahlých spevnených plôch) a ktoré budú slúžiť aj na zavlažovanie okolitej zelene. V rámci projektu sa tiež doplní detské ihrisko o nové prvky a vytvoria sa spevnené plochy pri zariadeniach na cvičenie. Doplnia sa aj prvky drobnej architektúry – napr. odpadkové koše. Stavebné práce sa začnú realizovať až po uskutočnení verejného obstarávania, takže až v budúcom roku.


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close