Revitalizácia sídliska v Tatranskej Štrbe

Začiatkom tohto mesiaca Obec Štrba začala realizovať stavebné práce na revitalizácii verejných sídliskových plôch na sídlisku Lieskovec v Tatranskej Štrbe. Obec pripravila projekt „Regenerácia vnútrobloku – Tatranská Štrba“, s ktorým bola úspešná a podarilo sa jej získať finančné prostriedky z európskych zdrojov na jeho realizáciu. Projektová dokumentácia rieši modernizáciu vnútroblokového priestoru medzi bytovými domami a v ich okolí v rozsahu ohraničeného ulicami Štúrova, Pullmanova a Bellova.

V rámci tohto projektu sa zrealizujú nasledovné aktivity:

 • stavebná úprava existujúcich chodníkov a spevnených plôch
 • výstavba nových chodníkov
 • modernizácia existujúceho detského ihriska a úprava fitnes strojov do jednej spoločnej plochy
 • výstavba nového detského ihriska
 • výstavba dreveného altánku
 • vybudovanie 3 dažďových záhrad na zadržiavanie povrchovej (dažďovej vody)
 • sadovnícke úpravy spočívajúce vo výsadbe nových stromov a kríkov a výrube niektorých poškodených stromov a kríkov.
 • Osadenie prvkov drobnej architektúry – osadenie 11 ks nových lavičiek a 11 nových odpadkových košov.

V grafickej situácii sú predmetné chodníky označené žltou farbou.

V rámci tohto projektu sa urobí aj revitalizácia 340 m2 starých trávnikov a vysiatie 1400 m2 nového trávnika vrátane výsadby 800 m2 kríkov. Podľa projektovej dokumentácie a na základe dendrologického prieskumu stavu stromov na sídlisku bol pôvodne navrhnutý výrub 30 stromov. Keďže boli k tomu navrhovanému výrubu vznesené výhrady a pripomienky, výrub týchto stromov bol momentálne pozastavený a bude opätovne posúdený odborníkmi. A až po vyjadrení predsedov všetkých bytových spoločenstiev bytových domov sa pristúpi k výrubu len tých stromov, u ktorých to bude odborne preukázané a potvrdené, že ich výrub je nevyhnutný. V rámci tohto projektu sa však na sídlisku vysadí 95 nových stromov (z toho 50 kusov listnatých a 45 kusov ihličnatých).

 

Bioklimatické dažďové záhrady budú realizované pred bytovými domami Osterva, Mlynica a Vtáčnik. Vodná hladina dažďovej záhrady by sa mala zadržať max. na 72 hodín.  Dažďové záhrady sú navrhované v  pôdorysnom tvare  (elipsa, ľadvinka) o rozmere cca 8 x 4 m.

V prípade novonavrhovaného ako aj existujúceho detského ihriska sa vybudujú pod nimi špeciálne dopadové bezpečnostné plochy, ktorú budú chrániť deti pred zraneniami pri páde. Existujúce fitnes exteriérové posilňovacie stroje sa preložia na jedno miesto o rozmere 8 x 8 m, ktoré bude mať rovnako špeciálny dopadový povrch.  V centrálnej zóne sídliskovej plochy bude osadený nový drevený altánok o rozmeroch 5,4 x 6,0 m (6-uholníkového tvaru).

 

Po ďalšej diskusii pri začatí realizácie tohto projektu sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zhodli, že okrem uvedených aktivít na tomto sídlisku obec

 • umiestni špeciálne odpadkové koše na psie exkrementy, kde bude zabezpečená ich pravidelná údržba a servis
 • zriadi 6 nových priechodov pre chodcov na miestnych cestách na sídlisku, a tým zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez cesty na sídlisku
 • dobuduje chýbajúce dva malé spojovacie chodníky (jeden oproti obecnému úradu v dĺžke cca 25 m a druhý popri ceste k bytovému domu Gerlach v dĺžke cca 20 m)
 • zváži trasovanie (smerovanie) naplánovaného nového chodníka od detských ihrísk smerom k bytovému domu Vysoká.

 

Veríme, že regenerácie vnútrobloku sídliska skvalitní súčasné prostredie a bude prínosom pre  bývanie na tomto sídlisku.  Zároveň chceme obyvateľov sídliska poprosiť o trpezlivosť za obmedzenia počas realizácie uvedených stavebných prác. Realizácia tohto projektu bude trvať približne 3 mesiace. Snahou obce ako aj dodávateľa stavebných prác je práce zrealizovať bez zbytočných obmedzení a negatívnych vplyvov, čo najskôr, avšak nie na úkor kvality. Ďakujeme za pochopenie. V prípade nejakých nejasností alebo potreby nejakých otázok môžete kontaktovať Obecný úrad v Štrbe (Ing. Srebalovú alebo Ing. Starigazdu).

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close