Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

23.11.2022 sa konalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe za účasti súčasných aj novozvolených poslancov OZ, kontrolóra a právnika obce a náčelníka obecnej polície. Pozvanie prijali aj predseda poľnohospodárskeho družstva, riaditelia škôl, kňazi našich cirkví, členovia Miestnej volebnej komisie.

Predseda MVK Ján Garajček informoval prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Novozvolený starosta obce Michal Sýkora vykonal akt zloženia sľubu a  podpisom ho potvrdil. Predseda MVK mu odovzdal osvedčenie o zvolení a zavesil na krk  Ozdobnú reťaz s obecným znakom, ktorá je jednou z insígnií, ktorú má právo nosiť len starosta obce pri slávnostných príležitostiach.

Akt zloženia sľubu potvrdený podpisom vykonali aj poslanci OZ a prevzali si osvedčenie o zvolení. Občania našej obce dali dôveru, aby riadili našu obec ďalšie 4 roky  týmto poslancom v abecednom poradí – Ing. Milanovi Foltinovi, Pavlovi Frolovi, PhDr. Zuzane Gavalierovej,  Ing. Mariánovi Mackovi, Petrovi Opremčákovi, Michalovi Pavelovi, Jurajovi Strakovi, PaedDr. Michalovi Šerfelovi, Ing. Dagmar Vincovej.

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt