Šoldov ožíva

Od roku 2013 realizuje Archeologický ústav SAV Nitra archeologický výskum v areáli zaniknutej stredovekej osady s kostolom na Šoldove. Výskum prebieha za finančného prispenia vyššie uvedenej inštitúcie, obce Štrba, ale aj vďaka fondom Európskej únie a ďalším zdrojom. Okrem niekoľkých dobrovoľníkov sa brigádnickej činnosti zúčastňujú nezamestnaní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad. Postupne sa spod nánosov hliny a kameňa odkryli základy sakrálnej stavby s priľahlým cintorínom, opevnením pozostávajúcim z dvojitých priekop a valových násypov a tiež dva obytné objekty (zemnice) z osady, ležiacej východne od opevneného kostola. Získané pamiatky hmotnej kultúry, ako napríklad črepy, rozličné kovové predmety (najmä mince) a organické zvyšky umožňujú existenciu Šoldova rámcovo vymedziť od 13. do sklonku 15. storočia. Archeologický výskum nie je záchranný, vyvolaný stavebnou činnosťou, ale zisťovací, na vedecké a dokumentačné účely. Jeho organickou súčasťou je prostredníctvom vopred vypracovaného a schváleného projektu (Krajským pamiatkovým úradom v Prešove) prezentovať verejnosti predpokladaný výzor časti osady s kostolom, teda vybudovať menší archeoskanzen. Na území Liptova je takouto pútavou formou prezentovaný život z doby železnej a rímskej na Havránku nad priehradou Liptovská Mara. Na Spiši však podobná prezentácia dosiaľ chýbala. Šoldov je na to priam predurčený. Moderný archeologický výskum umožnil detailne odkryť pôdorysný výzor kostola s fortifikáciou, východným premostením a doteraz dvomi zahĺbenými časťami obytných stavieb charakteru zemnicových príbytkov s jednou studňou, ktoré postupne ožívajú. Sprvu sa podarilo náznakovo vymurovať základové murivá kostola s obdĺžnikovou loďou, pravouhlou svätyňou (na kamennej oltárnej menze s kópiou známeho kríža), pristavanou štvorcovou vežou a následne ich aj cirkevne slávnostne požehnať. Organickou súčasťou je parková úprava s kamennou „lavičkou“ a dvoma zasadenými lipami severne od kostola. V druhej etape sa následnej prezentácie musela ujať ruka skúseného tesára Petra Mosného (obyvateľa Tatranskej Štrby, ktorý zabezpečuje v zime údržbu bežeckých tratí na Štrbskom Plese), ktorý postavil východné premostenie cez zložitý systém opevnenia. Ním sa prechádzalo z priestoru osady do kostolného areálu. V roku 2018 sa za premostením vybudovala jedna z dvoch naplánovaných zemníc, ku ktorej toho roku pribudne ďalšia, spolu s hospodárskou prístavbou (menším oplotením), potom aj so studňou a akýmsi „námestíčkom“. Výskum ukázal, že domy boli dvojitého výzoru. Spodná – zahĺbená časť mala buď kamennú podmurovku, alebo drevenú s podpornými stĺpmi a formou perodrážky upevnené dosky. Práve podmurovka s kameňmi kladenými na hlinu sa ukazuje ako trvácnejšia, a preto obidva rekonštruované príbytky majú spomenutý výzor. Predpokladáme, že vrchná časť bola podobne ako donedávna v našich dedinách postavená na spôsob zrubu z výskumom doloženého a rovnako trvácneho červeného smreku. Vo vlhkom prostredí jednej z priekop sa podarilo objaviť zvyšky drevených šindlí, ktoré pokrývajú zrekonštruované dvojspádové (sedlové) strechy.  Tieto práce môže obec realizovať na základe finančného príspevku z Úradu vlády SR. Naplánované sú tiež nové informačno-náučné panely s komplexnou informáciou o doterajších výsledkoch výskumu. Uvažuje sa o postavení vyhliadkovej drevenej veže, z ktorej by boli nepochybne fascinujúce výhľady do širokého okolia, najmä na Štrbu, rozrastajúci sa archeoskanzen a predovšetkým na panorámu Vysokých Tatier. Už toho roku by sa mala začať realizácia  múzea v priestore  obradnej miestnosti na obecnom úrade.  Jeho súčasťou bude prezentácia zašlého života v katastrálnom území obce Štrba od obdobia staršej doby kamennej až po stredoveký Šoldov a Hrachovisko.

PhDr. Marián Soják, PhD.

Poznámka: Všetkých záujemcov pozývame na Šoldov. Príďte sa pozrieť na neľahkú prácu „Frenkyho“ pri výstavbe druhého šoldovského zemnicového príbytku. Vedúci výskumu ďakujú starostovi obce Štrba pánovi Michalovi Sýkorovi za získanie finančných príspevkov, tentokrát od predsedu vlády SR.

 

 

Fotogaléria


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close