Stanovisko Stavebného úradu v Štrbe k výrubu stromov pri stavbe apartmánový hotel LAKE

Stavebný úrad v Štrbe reaguje na vzájomné protichodné vyjadrenia Správy Tanap-u a Okresného úradu v Poprade (odboru starostlivosti o životné prostredie) zverejnené na sociálnej sieti Facebook k stavbe apartmánového hotela LAKE na Štrbskom Plese, pokiaľ ide o postup týchto orgánov ochrany prírody pri výrube stromov.

Stavebný úrad v Štrbe konštatuje, že z vydaných stanovísk a rozhodnutí jednoznačne vyplývajú nasledovné skutočnosti :
Stavebný úrad v Štrbe vydal územné rozhodnutie a stavebné povolenie aj na základe písomného záväzného stanoviska Okresného úradu v Poprade. V týchto rozhodnutiach stavebný úrad v plnom rozsahu rešpektoval podmienky uvedené Okresným úradom v Poprade v jeho stanoviskách, ktorý v nich však neuviedol požiadavku Správy TANAP-u, aby sa do vzdialenosti 20 metrov od brehovej čiary Nového Štrbského plesa nerealizoval výrub stromov.  Avšak stavebný úrad tak v územnom rozhodnutí ako aj v stavebnom povolení určil záväznú podmienku: stavbu osadiť min. 20 metrov od brehovej čiary (tak to rieši aj projektová dokumentácia tejto stavby), nakoľko práve v územnom pláne obce je určená podmienka pre umiestenie stavby minimálne v tejto vzdialenosti. Pokiaľ ide o výrub drevín z dôvodu tejto výstavby, tak podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je oprávneným orgánom na povolenie výrubu stromov na tomto pozemku Okresný úrad v Poprade (nie obec, ani stavebný úrad). Okresný úrad v Poprade určil vo svojom stanovisku  podmienku, že v prípade nutnosti výrubu drevín je nutné požiadať práve Okresný úrad v Poprade o súhlas na výrub drevín.

Na základe uvedeného je jasne preukázané, že práve stavebný úrad v Štrbe vo svojich rozhodnutiach určil podmienku umiestniť túto stavbu v minimálnej vzdialenosti 20 m od Nového Štrbského plesa. Okresný úrad v Poprade neuviedol vo svojom stanovisku podmienku zákazu výrubu stromov, o ktorej hovorí Správa TANAP-u. Pre úplnosť uvádzame, že stavebný úrad nemá vo svojich konaniach k dispozícií stanoviská Správy TANAP-u, nakoľko pre stavebný úrad sú záväzné stanoviská orgánu ochrany a prírody, ktorým pre účely stavebného konania je Okresný úrad v Poprade (odbor starostlivosti o životné prostredie), a nie Správa TANAP-u (táto inštitúcia vydáva odborné stanovisko len ako podklad pre stanovisko okresného úradu).  Z uvedeného však vyplýva, že stavebný úrad v Štrbe postupoval správne a naviac práve stavebný úrad zapracoval požiadavku obce vyplývajúcu z územného plánu obce do príslušných rozhodnutí, že vo vzdialenosti 20 metrov od brehovej čiary jazera sa nesmie stavať.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close