Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov

Obec Štrba upozorňuje občanov, ktorí ubytovávajú ukrajinských utečencov vo svojich rodinných domoch a vo svojich bytoch a majú záujem o poskytnutie štátneho príspevku za poskytnuté ubytovanie, aby bezodkladne – najneskôr do 7. apríla 2022 doručili na Obecný úrad v Štrbe potrebné podklady pre poskytnutie tohto príspevku za ubytovanie za predchádzajúci mesiac. Vyplácanie tohto príspevku zabezpečuje štát prostredníctvom obce. Ak ste tak už urobili, tak považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

O potrebných tlačivách na preplatenie príspevku od štátu sa dozviete na adrese: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Ďalšie potrebné informácie  môžete získať u Ing. Štefánie Srebalovej na tel. č. 0904 622 687, prípadne na Obecnom úrade v Štrbe osobne alebo na tel. č.  052 7878 840.


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt