Výročná členská schôdza ZO SZPB

ObecŠtrba
Miestoreštaurácia Martek
Termín20.01.2023 - 20.01.2023

20.1.2023 sa konala v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe výročná členská schôdza ZO SZPB v Štrbe  

 Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu

  1. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  2. Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu.
  4. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s hlasom rozhodujúcim
  5. Návrh kandidáta do Oblastného výboru SZPB, návrh na predsedu a tajomníka  do Oblastného výboru SZPB
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

Pavol Otčenáš
predseda ZO SZPB

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt