Zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Na 12. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo 8.apríla 2019, poslanci rozhodli o poskytovaní dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 na verejnoprospešné účely. V rámci tohto rozpočtu bolo pre tento účel vyčlenených 1 000 000 EUR (z toho 899 000,- EUR alokovaných pre Zastupiteľstvo PSK a 101 000,- EUR pre  predsedu PSK). Na Úrad PSK bolo doručených 865 žiadostí, pričom podporených bolo 516 žiadateľov. Dotácie mohli byť poskytnuté do troch oblastí: ŠPORT, KULTÚRA a SOCIÁLNE SLUŽBY. Schválená bola dotácia aj pre

– Športový klub Štrba – na športovú príprava detí v lyžiarskom oddiely – vo výške 5 000 EUR

– Dobrovoľný hasičský zbor Štrba – na zakúpenie technického vybaveniy – vo výške 3 860 EUR

– Obec Štrba – na organizáciu 42. ročníka – Malý štrbský maratón – vo výške 4 640 EUR

–  Rímskokatolícku cirkev, farnosť Štrba – na výmenu okien v Kostole sv. Ondreja v Štrbe – vo výške 1 000 EUR

– DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. – na zakúpenie bezdrôtového privolávacieho systému pre klientov – vo výške 4 000 EUR.

Poslanci schválili aj druhú úpravu rozpočtu PSK pre rok 2019 a zvýšili výdavky najmä na oblasť dopravy. Zakúpi sa určitá nová technika na letnú údržbu ciest, budú sa  modernizovať budovy Správy a údržby ciest PSK a najmä sa budú modernizovať cesty 3. triedy, a to aj v okrese Poprad, v rámci ktorých sa opraví aj úsek cesty III/3060 – vjazd do obce Štrba (od diaľnice po začiatok obce) v hodnote 55 000 EUR.

V dôsledku zmeny zákona Zastupiteľstvo PSK schválilo aj zaradenie Strednej športovej školy, na Kukučínovej ulici v Poprade, ktorá nahradila doterajšie fungujúce Športové gymnázium, ktoré sa  musí takto zmeniť v zmysle zákona od 1. 9.2019).

Na základe výsledku výberového konania poslanci rozhodli  o vymenovaní Ing. Marcela Horvátha do funkcie generálneho riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove (s účinnosťou od 15.04.2019).


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close