Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 sa venovali niekoľkým dôležitým témam. Rozhodli o schválení dotácii z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK. Na tento účel bolo v rozpočte PSK vyčlenených 1 010 700,- EUR.  Na Úrad PSK bolo doručených 579 žiadostí o poskytnutie dotácie a schválených bolo 432 dotácii. Finančná podpora bude poskytnutá aj týmto žiadateľom:

  • Obec Štrba – na vydanie knihy: „Štrba a jej dejiny do roku 1945“  dostane 6000 EUR
  • Dobrovoľný hasičský zbor Štrba  – na nákup materiálneho vybavenia vrátane zakúpenie defibrilátora dostane 4000 EUR
  • Rímskokatolícka cirkev – farnosť v Štrbe – na reštaurátorsky prieskum a na reštaurovanie kazateľnice dostane 1 100 EUR
  • Evanjelická cirkev, a.v. – cirkevný zbor Štrba – oprava oltárneho obrazu Ježiša Krista – 2 500 EUR.

Poslanci PSK schváli aj poskytnutie dotácii v celkovej výške 1 mil. EUR v rámci „Výzvy pre región“ na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok na území PSK.

Zastupiteľstvo riešilo aj dokončenie procesu optimalizácie (racionalizácie) stredných škôl na území PSK. Týkalo sa to okresu Prešov, Levoča, Stropkov a Medzilaborce. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva sa má dokončiť táto racionalizácia aj stredných škôl v okrese Snina a Vranov nad Topľou.

Úrad PSK pripravuje aj racionalizáciu regionálnych osvetových kultúrnych stredísk, ktoré plánuje zlúčiť s inými kultúrnymi organizáciami v danom okrese. Táto téma sa zatiaľ odložila na ďalšie zastupiteľstvo, dokedy sa má nájsť iný vhodnejší model tejto racionalizácie ako ten, ktorý bol pôvodne pripravený. V našom regióne sa to má týkať Podtatranského osvetového strediska v Poprade.

Poslanci vzali na vedomie zámer na vybudovanie Integrovanej siete regionálnych rozvojových centier PSK, návrh na budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK, Informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK, Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS a informáciu o spustení Geoportálu Prešovského kraja (geopresovregion.sk).

Zastupiteľstvo schválilo zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK, Výročnú správu tejto agentúry a Výročnú správu KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019, návrh na zmeny v orgánoch v spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. Prešov.

Na záver boli schválené majetkové prevody a prenájmy nehnuteľného majetku PSK a tiež prerokovaná Nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou a.v. v Kežmarku na dlhodobý 50 -ročný prenájom budovy súčasného Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie tejto budovy vrátane prístavby z rozpočtu PSK.

 


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close