Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Oprava ciest pod Tatrami, či podpora cyklotrás v Štrbe, v Spišskej Teplici a vo Veľkej Lomnici. Aj o tom 24. augusta 2020 rokovali poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom ďalšom zasadnutí. Medzi hlavné témy rokovania patrila 4. zmena rozpočtu PSK pre rok 2020, schválenie dotácii na podporu cyklodopravy a športovej infraštruktúry na území celého kraja a racionalizácia stredných škôl.  

V rámci zmeny rozpočtu PSK poslanci schválili v rámci okresu Kežmarok a Poprad na rekonštrukciu havarijného stavu cesty III/3100 medzi Ľubicou a Záľubicou sumu 215 000 €, na rekonštrukciu mostných objektov na ceste II/542 medzi Slovenskou Vsou a Spišskou Starou Vsou 215 000 €, na pokračovanie rekonštrukcie cesty II/534 medzi Popradom a  Starým Smokovcom 215 000 € a na rekonštrukciu križovatky ciest III/3083 a II/537 v Tatranských Matliaroch 89 000 €.

 V rámci rozpočtu PSK a vyhlásenej „Výzvy pre región“ bol vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej sume 3,2 mil. EUR. Pre program Podpora cyklodopravy, cykloturizmu a cestovného ruchu bolo vyčlenených 1 000 000,- eur, pre program Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a kultúrnych pamiatok bolo vyčlenených 1 000 000,- eur, pre program Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK bolo vyčlenených 1 000 000,- eur a pre program Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 200 000,-eur. Na Úrad PSK bolo doručených 85 žiadostí o poskytnutie dotácie v týchto programoch. Poslanci podporil nasledovné projekty v okrese Kežmarok a Poprad:

1./ Obec Veľká Lomnica – Výstavba cyklotrasy vo Veľkej Lomnice v rámci projektu „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa“ – schválená dotácia 90 tis. eur

2./ Obec Spišská Teplica – Cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad – schválená dotácia 106 tis. eur

3./ Obec Batizovce, Obec Gerlachov, Obec Mengusovce, Obec Štôla – Náučný turistický chodník obcí Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla – schválená dotácia spolu 40 tis. eur (po 10 tis. pre každú obec)

4./ Obec Štrba – Projektová dokumentácia pre stavbu „Cyklotrasy v obci Štrba“ – schválená dotácia  21 tis. eur

5./ Mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri ZŠ v Spišskej Belej – schválená dotácia  30 tis. eur

6./ Obec Lendak – Výstavba  multifunkčnej športovej plochy v Lendaku – schválená dotácia  40 tis. eur.

 

Najdlhšia diskusia bola o optimalizácii siete stredných škôl pôsobnosti PSK v okresoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Išlo o zlučovanie niektorých škôl pre veľmi nízky počet žiakov, pričom žiadna zo škôl nemala zaniknúť, ale fungovať ako zlúčená pod inou školou, resp. v inej forme. Nakoniec predložené návrhy odboru školstva PSK na optimalizáciu škôl v týchto okresoch nenašli potrebnú podporu medzi poslancami a neboli schválené. Problém sa však nevyriešil, len sa oddialil a bude potrebné sa k tejto téme v budúcnosti vrátiť, nakoľko optimalizácie okrem troch uvedených už prebehla v 10 okresoch PSK.

Poslanci nakoniec nediskutovali o navrhovanej racionalizácii kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – konkrétne o ďalšej budúcnosti 5 osvetových (kultúrnych) stredísk, a to v Poprade, v Starej Ľubovni, vo Svidníku, v Bardejove a vo Vranove n/T.  Návrh na racionalizáciu predseda PSK stiahol z rokovania z dôvodu potreby jeho ďalšieho dopracovania a nájdenia potrebnej podpory v zastupiteľstve PSK.

Poslanci schválili predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020 a prerokovali tiež Informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. Zastupiteľstvo schválilo niekoľko žiadostí týkajúcich sa nakladania s majetkom PSK (predaje, prenájmy, kúpy) a schválilo dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci niektorých projektov PSK financovaných z fondov EÚ.  Poslanci diskutovali aj o podmienkach výberových konaní budúcich (nových) riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (okrem riaditeľov stredných škôl). Poslanci schválili, že budúci riaditelia budú zastupiteľstvom vymenovaní do svojich funkcii na dobu určitú – na 5 rokov (doposiaľ to bolo na dobu neurčitú, teda bez časového obmedzenia). Cieľom tejto zmeny je, aby tak ako riaditelia stredných škôl, aj riaditelia ostatných organizácii PSK po 5 rokoch urobili odpočet svojho pôsobenia a v prípade záujmu sa uchádzali opätovne o túto funkciu v rámci výberového konania aj s inými záujemcami. To sa netýka v súčasnosti pôsobiacich riaditeľov, o ktorých budúcnosti poslanci nateraz nerozhodovali.

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close