Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Dňa 26. augusta 2019 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom rokovania bol náročný program so 40 bodmi.

Úprava rozpočtu PSK pre rok 2019 bola jednou z hlavných tém, v rámci ktorej sa schválili financie aj na opravu ďalších úsekov ciest v majetku PSK a medzi nimi aj  nový asfaltový povrch na doposiaľ neopravenom a poškodenom úseku cesty č. 538 medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom v hodnote 215 tis. EUR.

Poslanci po takmer 7 rokoch prípravy schválili nový Územný plán Prešovského kraja, ktorý určuje základné pravidlá pre rozvoj územia kraja a je záväzný pre všetky obce a mesta na území kraja.

Poslanci schválili VZN, ktorým potvrdili svoje skoršie rozhodnutie o zrušení nasledovných stredných škôl: SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov, SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník a Elokované pracovisko v Hranovnici ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 2, Kežmarok.

Poslanci schválili vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley a ukončili členstvo PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach, schválili vstup založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja.

Zastupiteľstvo schválilo podanie projektu financovaného z EÚ s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projektu „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii  DSS Dotyk Medzilaborce“  a  projektu „Obnova hradobných miest“ v rámci výzvy programu Interreg Europe (EÚ).

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 poslanci schválili podanie 3 projektov na modernizáciu ciest 2. a 3. triedy, medzi ktorými je aj Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa v predpokladanej hodnote 1 900 000 EUR.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 zastupiteľstvo schválilo podanie projektu „Modernizácia cesty č. II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok s predpokladanými nákladmi max. 2 400 000 €, s cieľom opraviť cestu aj v úseku Ľubica – Jánovce, ktorá je privádzačom na diaľnicu pri Spišskom Štvrtku.

Okrem väčšieho počtu majetkových prevodoch nehnuteľného majetku PSK poslanci pomerne dlho diskutovali o dofinancovaní nadlimitných výdavkov v rámci  realizovaných projektov s podporu EÚ:  Obchodná akadémia Poprad, SOŠ Svit, Stredná zdravotnícka škola Humenné, SPŠ strojnícka Prešov, SOŠ lesnícka Prešov.

Poslanci vzali na vedomie aj Informatívnu správu o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji.

Predseda PSK informoval poslancov o pripravovaných investičných zámeroch:

– Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.

– Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

– Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok.

Poslanci na základe výsledkov výberového konania vymenovali novú riaditeľku sociálneho zariadenia – Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktorou sa  od 1. septembra stala PhDr. Katarína Bolisegová.

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close